December 2018 477 species

      

1

Acanthosoma haemorrhoidale

Hawthorn Shieldbug

 

Gibbs 2013

  

2

Adaina microdactyla

  

Gibbs 2013

  

3

Adela fibulella

  

Gibbs 2013

  

4

Agalenatea redii

 

Spider

   

5

Aglais uricae

Small Tortoiseshell

Butterfly

   

6

Agriphila geniculea

  

Gibbs 2013

  

7

Agriphila straminella

 

micro moth

   

8

Agriphila tristella

 

micro moth

   

9

Agromyza idaeiana

  

Gibbs 2013

  

10

Agromyza pseudoreptans

  

Gibbs 2013

  

11

Agromyza reptans

  

Gibbs 2013

  

12

Alabonia geoffrella

  

Gibbs 2013

  

13

Altica palustris

  

Gibbs 2013

  

14

Anaspis maculata

  

Gibbs 2013

  

15

Anaspis pulicaria

  

Gibbs 2013

  

16

Andrena cineraria

Grey Mining Bee

 

Gibbs 2013

  

17

Andrena dorsata

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

18

Andrena fulva

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

19

Andrena haemorrhoa

Early Mining Bee

 

Gibbs 2013

  

20

Andrena helvola

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

21

Andrena minutula

 

Bee

   

22

Andrena nitida

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

23

Andrena scotica

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

24

Andrena semilaevis

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

25

Andrena subopaca

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

26

Anelosimus vittatus

 

Spider

   

27

Anotylus rugosus

  

Gibbs 2013

  

28

Anthocharis cardamines

Orange-tip

 

Gibbs 2013

  

29

Anthomyia liturata

  

Gibbs 2013

  

30

Anthomyza gracilis

  

Gibbs 2013

  

31

Anthonomus pedicularis

 

Weevil

   

32

Anthonomus pomorum

Apple Blossom Weevil

 

Gibbs 2013

  

33

Anthonomus rubi

Strawberry Blossom Weevil

 

Gibbs 2013

  

34

Anthophila fabriciana

  

Gibbs 2013

  

35

Anyphaena accentuata

 

Spider

   

36

Aphantopus hyperantus

Ringlet

 

Gibbs 2013

  

37

Aphrodes makarovi

  

Gibbs 2013

  

38

Aphrophora alni

  

Gibbs 2013

  

39

Apion dichroum

 

Weevil

   

40

Apion hydrolapathi

 

Weevil

   

41

Apion onopordi

 

Weevil

   

42

Apion stolidum

 

Weevil

 

1st for Somerset confirmed

 

43

Apis mellifera

Honey Bee

 

Gibbs 2013

  

44

Araneus diadematus

  

Gibbs 2013

  

45

Arianella sp.

 

Spider

   

46

Arthaldeus pascuellus

  

Gibbs 2013

  

47

Aspilapteryx tringipennella

  

Gibbs 2013

  

48

Asteia amoena

  

Gibbs 2013

  

49

Asteia concinna

  

Gibbs 2013

  

50

Athous bicolor

  

Gibbs 2013

  

51

Athous haemorrhoidalis

  

Gibbs 2013

  

52

Autographa gamma

Silver Y

 

Gibbs 2013

  

53

Baccha elongata

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

54

Balclutha punctata

  

Gibbs 2013

  

55

Beris chalybata

  

Gibbs 2013

  

56

Beris vallata

  

Gibbs 2013

  

57

Berytinus montivagus

Stiltbug

    

58

Bibio johannis

  

Gibbs 2013

  

59

Bicellaria vana

  

Gibbs 2013

  

60

Bombus hortorum

Small Garden Bumble Bee

 

Gibbs 2013

  

61

Bombus hypnorum

a bumblebee

 

Gibbs 2013

  

62

Bombus lapidarius

Large Red Tailed Bumble Bee

 

Gibbs 2013

  

63

Bombus pascuorum

Common Carder Bee

 

Gibbs 2013

  

64

Bombus pratorum

Early Bumble Bee

 

Gibbs 2013

  

65

Bombus terrestris

Buff-tailed Bumble Bee

 

Gibbs 2013

  

66

Bombylius major

  

Gibbs 2013

  

67

Botanophila fugax

  

Gibbs 2013

  

68

Brachypterus urticae

Nettle Pollen Beetle

 

Gibbs 2013

  

69

Bruchus atomarius

  

Gibbs 2013

  

70

Bruchus rufimanus

Bean Beetle

 

Gibbs 2013

  

71

Byturus tomentosus

Raspberry Beetle

 

Gibbs 2013

  

72

Callimorpha dominula

Scarlet Tiger

 

Gibbs 2013

  

73

Cameraria ohridella

  

Gibbs 2013

  

74

Campsicnemus curvipes

  

Gibbs 2013

  

75

Camptogramma bilineata

Yellow Shell

 

Gibbs 2013

  

76

Cantharis cryptica

  

Gibbs 2013

  

77

Capsus ater

  

Gibbs 2013

  

78

Cassida rubiginosa

Thistle Tortoise Beetle

 

Gibbs 2013

  

79

Cassida sanguinosa

  

Gibbs 2013

  

80

Cassida vibex

  

Gibbs 2013

  

81

Celypha lacunana

 

Micro-moth

Rupert  Higgins 2018

  

82

Centrotus cornutus

  

Gibbs 2013

  

83

Cepaea nemoralis

 

Snail

   

84

Cercopis vulnerata

  

Gibbs 2013

  

85

Cerodontha fulvipes

  

Gibbs 2013

  

86

Chaetostomella cylindrica

  

Gibbs 2013

  

87

Chamaemyia herbarum

  

Gibbs 2013

  

88

Chamaemyia polystigma

  

Gibbs 2013

  

89

Cheilosia illustrata

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

90

Cheilosia lasiopa

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

91

Cheilosia pagana

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

92

Cheilotrichia cinerascens

  

Gibbs 2013

  

93

Chiasmia clathrata

Latticed Heath

macro moth

   

94

Chloromyia formosa

Soldierfly

 

Gibbs 2013

  

95

Chlorops hypostigma

  

Gibbs 2013

  

96

Chorisops nagatomii

  

Gibbs 2013

  

97

Chorisops tibialis

  

Gibbs 2013

  

98

Chorthippus brunneus

Common Field

Grasshopper

Gibbs 2013

  

99

Chorthippus parallelus

Meadow

Grasshopper

Gibbs 2013

  

100

Chryatoteuchia culmella

 

micro moth

   

101

Chrysopilus asiliformis

  

Gibbs 2013

  

102

Chrysopilus cristatus

  

Gibbs 2013

  

103

Chrysotoxum bicinctum

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

104

Chrysotus blepharosceles

  

Gibbs 2013

  

105

Cidnorhynchus quadrimaculatus

 

Weevil

   

106

Clubiona sp.

 

Spider

   

107

Cnemacantha muscaria

  

Gibbs 2013

  

108

Cocchlicella acuta

Pointed

snail

   

109

Coccinella septempunctata

7-spot Ladybird

 

Gibbs 2013

  

110

Cochlicella acuta

Pointed Snail

 

Gibbs 2013

  

111

Coenagrion puella

Azure Damselfly

 

Gibbs 2013

  

112

Coenosia mollicula

  

Gibbs 2013

  

113

Coenosia testacea

  

Gibbs 2013

  

114

Colembolla

 

Springtail

   

115

Colias croceus

Clouded Yellow

Butterfly

MJ Sep '10

  

116

Coreus marginatus

Squash

bug

   

117

Cornu (Helix) aspersum

 

Snail

   

118

Cryptocephalus moraei

  

Gibbs 2013

  

119

Cydia succedana

 

micro moth

   

120

Dasytes plumbeus

  

Gibbs 2013

  

121

Delia florilega

  

Gibbs 2013

  

122

Delia platura

  

Gibbs 2013

  

123

Dexia rustica

     

124

Dexiosoma caninum

     

125

Dicraeus vagans

  

Gibbs 2013

  

126

Dicranomyia chorea

  

Gibbs 2013

  

127

Dicranomyia morio

  

Gibbs 2013

  

128

Dicranopalpus ramosus

  

Gibbs 2013

  

129

Dictyna sp.

 

Spider

   

130

Dicyphus annulatus

  

Gibbs 2013

  

131

Dicyphus epilobii

  

Gibbs 2013

  

132

Diplolepis nervosa

Sputnik Gall

wasp grub in gall

Jean Oliver 2016

  

133

Discomyza incurva

  

Gibbs 2013

  

134

Dolichopus festivus

  

Gibbs 2013

  

135

Dolichopus griseipennis

  

Gibbs 2013

  

136

Dolichopus plumipes

  

Gibbs 2013

  

137

Dolichopus trivialis

  

Gibbs 2013

  

138

Dolichopus ungulatus

  

Gibbs 2013

  

139

Dolycoris baccarum

Hairy Shieldbug

Sloe bug

Gibbs 2013

  

140

Drapetis ephippiata

  

Gibbs 2013

  

141

Drymus sylvaticus

  

Gibbs 2013

  

142

Elasmostethus interstinctus

Birch Shieldbug

 

Gibbs 2013

  

143

Empis aestiva

  

Gibbs 2013

  

144

Empis caudatula

  

Gibbs 2013

  

145

Empis chioptera

  

Gibbs 2013

  

146

Empis lutea

  

Gibbs 2013

  

147

Empis punctata

  

Gibbs 2013

  

148

Empis scutellata

  

Gibbs 2013

  

149

Empis tessellata

  

Gibbs 2013

  

150

Empis trigramma

  

Gibbs 2013

  

151

Empoasca sp

Leafhopper

    

152

Enallagma cyathigerum

Common Blue

damselfly

Liz Milner 2016

  

153

Endothenia gentianaeana

  

Gibbs 2013

  

154

Enoplognatha ovata

  

Gibbs 2013

  

155

Episinus angulatus

  

Gibbs 2013

  

156

Epistrophe eligans

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

157

Episyrphus balteatus

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

158

Erigone dentipalpis

  

Gibbs 2013

  

159

Eriothrix rufomaculatus

 

Fly

   

160

Eristalis horticola

 

Hoverfly

Rupert  Higgins 2018

  

161

Eristalis nemorum

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

162

Eristalis pertinax

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

163

Eristalis tenax

 

Hoverfly

Rupert  Higgins 2018

  

164

Euclidia glyphica

Burnet companion

macro moth

   

165

Eucosma hohenwartiana

 

micro moth

   

166

Eudorylas subterminalis

  

Gibbs 2013

  

167

Euleia heraclei

  

Gibbs 2013

  

168

Eupeodes corollae

 

Hoverfly

Rupert  Higgins 2018

  

169

Eupeodes luniger

 

Hoverfly

Rupert  Higgins 2018

  

170

Eupterix urticae

 

Leafhopper

   

171

Eupteryx urticae

  

Gibbs 2013

  

172

Europroctis similis

Yellowtail

moth

   

173

Eurygaster testudinaria

Tortoise Shieldbug

 

Gibbs 2013

  

174

Euscelis incisus

  

Gibbs 2013

  

175

Euscelis incisus

 

Planthopper

   

176

Eustalomyia festiva

 

Anthomyid fly

   

177

Eutomostethus ephippium

a sawfly

 

Gibbs 2013

  

178

Eutrichapion ervi

  

Gibbs 2013

  

179

Exochromus 4-pustulatus

Pine

Ladybird

   

180

Fannia coracina

  

Gibbs 2013

  

181

Fannia lustrator

  

Gibbs 2013

  

182

Fannia subsimilis

  

Gibbs 2013

  

183

Forficula auricularia

Common Earwig

 

Gibbs 2013

  

184

Forficula auricularia

 

Earwig

   

185

Forficula lesnei

  

Gibbs 2013

  

186

Formica lemani

an ant

 

Gibbs 2013

  

187

Glocianus punctiger

  

Gibbs 2013

  

188

Glyphipterix simpliciella

Cocksfoot Moth

 

Gibbs 2013

  

189

Gonepteryx rhamni

Brimstone

 

Gibbs 2013

  

190

Grammoptera ruficornis

  

Gibbs 2013

  

191

Grapholita jungiella

  

Gibbs 2013

  

192

Gymnetron pascuorum

  

Gibbs 2013

  

193

Gymnocheta viridis

  

Gibbs 2013

  

194

Haematopota pluvialis

Cleg

 

Gibbs 2013

  

195

Hahnia nava

 

Spider

   

196

Halictus tumulorum

a mining bee

Gibbs 2013

   

197

Halyzia sedecimguttata

Orange Ladybird

Gibbs 2013

   

198

Harmonia axyridis

Harlequin Ladybird

Gibbs 2013

   

199

Harpalus rufipes

 

Ground beetle

   

200

Hebecnema nigricolor

  

Gibbs 2013

  

201

Hebecnema vespertina

  

Gibbs 2013

  

202

Helina setiventris

  

Gibbs 2013

  

203

Heliophanus flavipes

  

Gibbs 2013

  

204

Helophilus pendulus

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

205

Hemerobius micans

  

Gibbs 2013

  

206

Hemerobius nitidulus

  

Gibbs 2013

  

207

Herina lugubris

  

Gibbs 2013

  

208

Herina nigrina

  

Gibbs 2013

  

209

Heterogaster urticae

  

Gibbs 2013

  

210

Heterotoma planicornis

  

Gibbs 2013

  

211

Hilara anglodanica

  

Gibbs 2013

  

212

Hilara chorica

  

Gibbs 2013

  

213

Hilara cornicula

  

Gibbs 2013

  

214

Hilara galactoptera

  

Gibbs 2013

  

215

Homoeosoma nebulella

 

Micro-moth

Rupert  Higgins 2018

  

216

Homoneura interstincta

  

Gibbs 2013

  

217

Hoplitis spinulosa

a solitary bee

 

Gibbs 2013

  

218

Hyadina guttata

  

Gibbs 2013

  

219

Hydrellia maura

  

Gibbs 2013

  

220

Hydrophoria linogrisea

  

Gibbs 2013

  

221

Hylaeus communis

Common Yellow Face

 Bee

Gibbs 2013

  

222

Hylaeus hyalinatus

a solitary bee

 

Gibbs 2013

  

223

Hylemya vagans

  

Gibbs 2013

  

224

Ichneumon

 

Ichneumon

   

225

Inachis io

Peacock

Butterfly

   

226

Ischnura elegans

Blue-tailed

Damselfly

Gibbs 2013

  

227

Ixodes ricinus

 

Deer Tick

   

228

Javesella pellucida

Planthopper

 

Gibbs 2013

  

229

Lasioglossum albipes

a mining bee

 

Gibbs 2013

  

230

Lasioglossum calceatum

Slender Mining

Bee

Gibbs 2013

  

231

Lasius niger

an ant

 

Gibbs 2013

  

232

Lassioglossum calceatum

 

Bees

   

233

Leiobunum rotundatus

 

Harvestman

   

234

Lepthyphantes tenuis

  

Gibbs 2013

  

235

Leptogaster cylindrica

 

Robberfly

Rupert  Higgins 2018

  

236

Leptopeza flavipes

  

Gibbs 2013

  

237

Leptophyes punctatissima

Speckled Bush

Cricket

Gibbs 2013

  

238

Leucozona lucorum

 

Hoverfly

Rupert  Higgins 2018

  

239

Limnia unguicornis

  

Gibbs 2013

  

240

Limonia nubeculosa

  

Gibbs 2013

  

241

Limonia phragmitidis

  

Gibbs 2013

  

242

Linyphia hortensis

  

Gibbs 2013

  

243

Linyphia peltata

 

Spider

   

244

Liophloeus tessulatus

  

Gibbs 2013

  

245

Liposthenus glechomae

a gall wasp

 

Gibbs 2013

  

246

Lochmaea crataegi

 

Leaf beetle

   

247

Lonchoptera bifurcata

  

Gibbs 2013

  

248

Lonchoptera lutea

  

Gibbs 2013

  

249

Longitarsus jacobaeae

  

Gibbs 2013

  

250

Longitarsus jacobaeae

 

Flea beetle

   

251

Longitarsus succineus

 

Flea beetle

   

252

Lucilia ampullacea

  

Gibbs 2013

  

253

Lycaena phaleas

Small Copper

Butterfly

   

254

Lycaena phlaeas

Small Copper

 

Gibbs 2013

  

255

Macquartia dispar

  

Gibbs 2013

  

256

Macquartia tenebricosa

  

Gibbs 2013

  

257

Macrosteles sexnotata

 

Planthopper

   

258

Malachius bipustulatus

Malachite Beetle

 

Gibbs 2013

  

259

Malthinus balteatus

  

Gibbs 2013

  

260

Malthinus seriepunctatus

  

Gibbs 2013

  

261

Malthodes marginatus

  

Gibbs 2013

  

262

Mangora acalypha

 

Spider

   

263

Maniola jurtina

Meadow Brown

Butterfly

   

264

Marasmarcha lunaedactyla

Crescent Plume

micro moth

   

265

Mecinus pyraster

 

Weevil

   

266

Medetera abstrusa

  

Gibbs 2013

  

267

Megachile versicolor

Leaf-cutter

bee

Rupert  Higgins 2018

  

268

Megachile willughbiella

Willughby's Leaf-cutter

 Bee

Gibbs 2013

  

269

Megophthalmus scabripennis

  

Gibbs 2013

  

270

Melanargia galathea

Marbled White

 

Gibbs 2013

  

271

Melanargia galatheria

Marbled White

Butterfly

   

272

Melanomya nana

  

Gibbs 2013

  

273

Melanostoma mellinum

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

274

Melanostoma scalare

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

275

Meligethes aeneus

Common Pollen Beetle

 

Gibbs 2013

  

276

Meligethes viridescens

  

Gibbs 2013

  

277

Meliscaeva cinctella

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

278

Meromyza femorata

  

Gibbs 2013

  

279

Metellina mengei

 

Spider

   

280

Microchrysa flavicornis

  

Gibbs 2013

  

281

Microchrysa polita

  

Gibbs 2013

  

282

Microlinyphia sp.

 

Spider

   

283

Micromus variegatus

  

Gibbs 2013

  

284

Micropterix aruncella

  

Gibbs 2013

  

285

Micropterix calthella

 

Micro-moth

Rupert  Higgins 2018

  

286

Micropterix tunbergella

  

Gibbs 2013

  

287

Minettia fasciata

  

Gibbs 2013

  

288

Minettia longipennis

  

Gibbs 2013

  

289

Minettia tabidiventris

  

Gibbs 2013

  

290

Miris striatus

  

Gibbs 2013

  

291

Mocydia crocea

 

Planthopper

   

292

Molophilus griseus

  

Gibbs 2013

  

293

Monacha cantiana

 

Snail

   

294

Morpholeria ruficornis

  

Gibbs 2013

  

295

Muellerianella fairmairei

  

Gibbs 2013

  

296

Musca autumnalis

  

Gibbs 2013

  

297

Myathropa florea

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

298

Mymica ruginodis

 

Ants

   

299

Myrmica sabuleti

an ant

 

Gibbs 2013

  

300

Nanna fasciata

  

Gibbs 2013

  

301

Neoascia podagrica

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

302

Neocrepidodera transversa

  

Gibbs 2013

  

303

Neottiura bimaculatum

 

Spider

   

304

Nephrotoma quadrifaria

  

Gibbs 2013

  

305

Nigma sp.

 

Spider

   

306

Nomada flava

a cuckoo bee

 

Gibbs 2013

  

307

Nomada flavogutta

 

Bee

   

308

Notostira elongata

  

Gibbs 2013

  

309

Ochlodes sylvanus

Large Skipper

Butterfly

   

310

Ocnerostoma friesei

  

Gibbs 2013

  

311

Ocydromia glabricula

  

Gibbs 2013

  

312

Ocytata pallipes

  

Gibbs 2013

  

313

Oedalea holmgreni

  

Gibbs 2013

  

314

Oedemera lividis

 

Beetle

Rupert  Higgins 2018

  

315

Oedemera lurida

  

Gibbs 2013

  

316

Oedemera nobilis

Swollen-thighed

Beetle

Gibbs 2013

  

317

Ophonus puncticeps

  

Gibbs 2013

  

318

Opomyza germinationis

Fly

 

Gibbs 2013

  

319

Opsibotys fuscalis

  

Gibbs 2013

  

320

Orfelia nemoralis

  

Gibbs 2013

  

321

Orius majusculus

 

Capsid

   

322

Ormosia hederae

  

Gibbs 2013

  

323

Ormosia lineata

  

Gibbs 2013

  

324

Ormosia nodulosa

  

Gibbs 2013

  

325

Oscinella frit

  

Gibbs 2013

  

326

Oscinella nigerrima

  

Gibbs 2013

  

327

Oscinella vindicata

  

Gibbs 2013

  

328

Oxystoma craccae

  

Gibbs 2013

  

329

Pachygaster atra

  

Gibbs 2013

  

330

Pachygaster leachii

  

Gibbs 2013

  

331

Paidiscura pallens

 

Spider

   

332

Palloptera quinquemaculata

  

Gibbs 2013

  

333

Palomena prasina

Common Green

Shieldbug

Gibbs 2013

  

334

Panemeria tenebrata

Small Yellow

Underwing

Gibbs 2013

  

335

Panorpa germanica

  

Gibbs 2013

  

336

Paradromius linearis

  

Gibbs 2013

  

337

Paragus haemorrhous

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

338

Pararge aegeria

Speckled Wood

 

Gibbs 2013

  

339

Parethelcus pollinarius

  

Gibbs 2013

  

340

Passaloecus singularis

a digger wasp

 

Gibbs 2013

  

341

Pegomya meridiana

  

Gibbs 2013

  

342

Pegoplata aestiva

  

Gibbs 2013

  

343

Pegoplata annulata

  

Gibbs 2013

  

344

Pegoplata infirma

  

Gibbs 2013

  

345

Pentatoma rufipes

Red-legged

 Shieldbug

Gibbs 2013

  

346

Perizoma albulata

Grass Rivulet

moth

   

347

Phaedon tumidulus

Celery Leaf Beetle

 

Gibbs 2013

  

348

Phaonia erratica

 

Fly

   

349

Philaenus spumarius

Spittlebug

 

Gibbs 2013

  

350

Philoscia muscorum

 

Woodlice

   

351

Phlogophora meticulosa

Angle Shades

 

Gibbs 2013

  

352

Pholidoptera griseoaptera

Dark Bush Cricket

 

Gibbs 2013

  

353

Phorbia fumigata

  

Gibbs 2013

  

354

Phyllobius roboretanus

Small Green Nettle

 Weevil

Gibbs 2013

  

355

Phyllopertha horticola

Bracken Chafer

 

Gibbs 2013

  

356

Phyllotreta nemorum

  

Gibbs 2013

  

357

Phyllotreta nigripes

  

Gibbs 2013

  

358

Phytobia errans

  

Gibbs 2013

  

359

Phytocoris insignis

 

Capsid

   

360

Phytoecia cylindrica

  

Gibbs 2013

  

361

Phytomyza ilicis

  

Gibbs 2013

  

362

Phytomyza milii

  

Gibbs 2013

  

363

Phytomyza plantaginis

  

Gibbs 2013

  

364

Phytomyza ranunculi

  

Gibbs 2013

  

365

Phytomyza wahlgreni

  

Gibbs 2013

  

366

Pieris brassicae

Large White

 

Gibbs 2013

  

367

Pieris napi

Green-veined White

 

Gibbs 2013

  

368

Pieris rapae

Small White

 

Gibbs 2013

  

369

Pipizella viduata

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

370

Pipunculus campestris

  

Gibbs 2013

  

371

Pisaura mirabilis

Spider

 

Gibbs 2013

  

372

Platycheirus albimanus

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

373

Platycheirus angustatus

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

374

Platycheirus clypeatus

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

375

Platycheirus granditarsus

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

376

Platypalpus annulipes

  

Gibbs 2013

  

377

Platypalpus calceatus

  

Gibbs 2013

  

378

Platypalpus longiseta

  

Gibbs 2013

  

379

Platypalpus notatus

  

Gibbs 2013

  

380

Plutella xylostella

Diamond-back Moth

 

Gibbs 2013

  

381

Poecilolycia vittata

  

Gibbs 2013

  

382

Polydrusus pterygomalis

  

Gibbs 2013

  

383

Polyommatus icarus

Common Blue

Butterfly

   

384

Poodolerus sanguinicollis

a sawfly

 

Gibbs 2013

  

385

Potamia littoralis

  

Gibbs 2013

  

386

Prasina prasiola

 

Shield bug

   

387

Pristiphora armata

a sawfly

 

Gibbs 2013

  

388

Propylea quattuordecimpunctata

14-spot Ladybird

 

Gibbs 2013

  

389

Protapion fulvipes

White Clover Seed

Weevil

Gibbs 2013

  

390

Protapion nigritarse

  

Gibbs 2013

  

391

Psylla alni

a psyllid

 

Gibbs 2013

  

392

Psyllobora vigintiduopunctata

22-spot Ladybird

 

Gibbs 2013

  

393

Pterophorus pentadactyla

White Plume Moth

 

Gibbs 2013

  

394

Pyrrhalta viburni

Guelder-rose Leaf

Beetle

Gibbs 2013

  

395

Pyrrhosoma nymphula

Large Red Damselfly

 

Gibbs 2013

  

396

Rhagio scolopaceus

  

Gibbs 2013

  

397

Rhagio tringarius

  

Gibbs 2013

  

398

Rhagonycha fulva

  

Gibbs 2013

  

399

Rhagonycha limbata

  

Gibbs 2013

  

400

Rhamphomyia albohirta

  

Gibbs 2013

  

401

Rhamphomyia pilifer

  

Gibbs 2013

  

402

Rhamphomyia sulcata

  

Gibbs 2013

  

403

Rhamphomyia tarsata

  

Gibbs 2013

  

404

Rhaphium caliginosum

  

Gibbs 2013

  

405

Rhingia campestris

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

406

Rhinophora lepida

  

Gibbs 2013

  

407

Rhynchites aequatus

 

Weevil

   

408

Rhytidosoma globulus

 

Weevil

 

1st for Somerset  not confirmed

 

409

Rivula sericealis

Straw dot

macro moth

   

410

Rondaniola bursaria

  

Gibbs 2013

  

411

Rutpela maculata

  

Gibbs 2013

  

412

Sarcophaga carnaria

 

Fly

   

413

Sarcophaga nigriventris

  

Gibbs 2013

  

414

Scaptomyza pallida

  

Gibbs 2013

  

415

Scathophaga stercoraria

  

Gibbs 2013

  

416

Sciapus platypterus

  

Gibbs 2013

  

417

Scotopteryx chenopodiata

Shaded broad-bar

macro moth

   

418

Seioptera vibrans

  

Gibbs 2013

  

419

Sepsis cynipsea

  

Gibbs 2013

  

420

Sepsis fulgens

  

Gibbs 2013

  

421

Setisquamalonchaea fumosa

  

Gibbs 2013

  

422

Siphona geniculata

  

Gibbs 2013

  

423

Sitona hispidulus

  

Gibbs 2013

  

424

Sitona lineatus

 

Weevil

   

425

Sphaeroderma testacum

 

Leaf beetle

   

426

Sphaerophoria interrupta

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

427

Sphaerophoria scripta

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

428

Sphaerophoria scripta

 

Hoverfly

   

429

Sphinx ligustri

Privet Hawkmoths

 

Jean Oliver 2018

  

430

Stenocranus minutus

  

Gibbs 2013

  

431

Stenodema laevigata

  

Gibbs 2013

  

432

Stenus fulvicornis

  

Gibbs 2013

  

433

Stictopleurus abutilon

 

bug

   

434

Stigmella catharticella

  

Gibbs 2013

  

435

Subcoccinella vigintiquattuorpunctata

24-spot Ladybird

 

Gibbs 2013

  

436

Suillia affinis

  

Gibbs 2013

  

437

Sylvicola punctatus

  

Gibbs 2013

  

438

Symplecta stictica

  

Gibbs 2013

  

439

Sympycnus desoutteri

  

Gibbs 2013

  

440

Syndemis musculana

  

Gibbs 2013

  

441

Syritta pipiens

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

442

Syritta pipiens

 

Hoverfly

Rupert  Higgins 2018

  

443

Syrphus vitripennis

a hoverfly

 

Gibbs 2013

  

444

Syrrhus ribesii

 

Hoverfly

   

445

Tabanus bromius

  

Gibbs 2013

  

446

Tachinus laticollis

  

Gibbs 2013

  

447

Tachinus rufipes

  

Gibbs 2013

  

448

Tachydromia umbrarum

  

Gibbs 2013

  

449

Tachyporus hypnorum

 

Rove beetle

   

450

Tatianaerhynchites aequatus

Apple Fruit Rhynchites

 

Gibbs 2013

  

451

Tephritis neesii

  

Gibbs 2013

  

452

Tephritis vespertina

  

Gibbs 2013

  

453

Terellia ruficauda

  

Gibbs 2013

  

454

Tetragnatha sp.

 

Spider

   

455

Thaumatomyia notata

  

Gibbs 2013

  

456

Thea 22-punctata

22-spot

ladybird

   

457

Theridion sisyphium

 

Spider

   

458

Tinea semifulvella

  

Gibbs 2013

  

459

Tipula fascipennis

  

Gibbs 2013

  

460

Tipula oleracea

  

Gibbs 2013

  

461

Tipula vernalis

  

Gibbs 2013

  

462

Tricholauxania praeusta

  

Gibbs 2013

  

463

Trichosirocalus troglodytes

Weevil

    

464

Tricyphona immaculata

  

Gibbs 2013

  

465

Tyria jacobaeae

Cinnabar

moth

   

466

Udea lutealis

 

Micro-moth

Rupert  Higgins 2018

  

467

Urophora jaceana

  

Gibbs 2013

  

468

Vanessa atlanta

Red Admiral

Butterfly

   

469

Vanessa cardui

Painted Lady

Butterfly

   

470

Verrallia aucta

  

Gibbs 2013

  

471

Xanthirhoe montanata

Siver-ground carpet

macro moth

   

472

Xanthorhoe spadicearia

Red Twin-spot Carpet

 

Gibbs 2013

  

473

Xysticus sp.

Spider

    

474

Zacladus exiguus

a cranesbill weevil

 

Gibbs 2013

  

475

Zilla diodea

Spider

    

476

Zygaena filipendulae

 6 spot Burnet moth

    

477

Zygaena lonicerae

Narrow-bordered 5spot

Burnet